Teachers 4 Teachers Webinar Series – Session #2

En nuestra segunda sesión del Teachers for Teachers Webinar Series, “The 13-inch classroom: How to overcome the screen in distance teaching,” nos enfocamos en entregar experiencias prácticas para fomentar mejora continua en enseñanza de inglés a distancia